ورمیشل 200 گرمی برتر

به رشته های ماکارونی و ورمیشل، نمک اضافه نمی کنند؟

معمولا نه، ولی به برخی از رشته های ماکارونی، کمی پودر سبزی یا گوجه فرنگی می افزایند که البته این کار هم در ایران چندان مرسوم نیست.

▪ پس چرا استحکام رشته های ماکارونی و ورمیشل از رشته های آشی بیشتر است؟

چون رشته های ماکارونی با دستگاه های مخصوص و تحت فشار بالا تولید می شوند، بنابراین انسجام و استحکام بیشتری نسبت به رشته های آشی یا پلویی دارند. به عبارت ساده تر، استفاده از دستگاه های مختلف در تولید رشته های متفاوت باعث کم یا زیاد شدن انسجام بافت آنها می شود و به همین دلیل هم رشته های ماکارونی در اثر جوشیدن یا دم کردن، وا نمی روند و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.

 

ورمیشل 200 گرمی برتر

▪ اگر ترکیب تمام رشته ها شبیه به هم است، پس چرا رشته های ماکارونی و ورمیشل نسبت به رشته های آشی و پلویی، زردتر هستند؟

معمولا به رشته ماکارونی، بتاکاروتن می زنند که باعث زردرنگ شدن این رشته ها می شود. بتاکاروتن را با حجم یک گرم در هر هزار گرم به رشته های ماکارونی می افزایند.

/ 0 نظر / 25 بازدید